Directorio

Dispoñible próximamente

Pode consultar os datos de contacto do persoal investigador na páxina web de cada grupo
(Info > Equipo científico)

Coordinador Área 1:
Jose Manuel Olivares Díez
Coordinadora Área 2:
África González Fernández
Coordinador Área 3:
Federico Mallo Ferrer
Coordinador Área 4:
Alberto Fernández Villar
Coordinador Área 5:
Joaquín Cubiella Fernández
Coordinador Área 6:
Ana Clavería Fontán
Coordinador Área Transversal 1:
Juan Vieito Fuentes
Coordinador Área Transversal 2:
Pío M. González Fernández