Materiales formativos

MATERIALES FORMATIVOS

Curso Mendeley - ORCID - CVN 2022

DESCARGAR EXERCICIOS

Presentación Curso Online "Pautas para Difundir a Información Científica nos Medios de Comunicación"

Presentación Curso Mendeley 2021

DESCARGAR EXERCICIOS

Sesión "Aplicación nova normativa de protección de datos en investigación con datos de saúde"

Presentacións Curso de Patoloxía Eritrocitaria 2019

Presentacións do Seminario sobre Enfermidade Inflamatoria Intestinal 2017