Área 6: Eficiencia e Calidade en Servizos de Saúde, Seguridade do Paciente e Economía da Saúde